Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Miejskiej Biblioteki

Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Miejskiej Biblioteki

Dofinansowano ze środków „NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA PRIORYTET 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016 – 2020” – w kwocie 1999947,00 zł.

Całkowita wartość zadania- 12026499,69 zł.

Opis zadania: W ramach projektu Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Miejskiej Biblioteki uzyskano nowoczesną siedzibę umożliwiającą realizację zadań wykraczających poza dotychczasową ofertę. Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych. Uruchomiono nowoczesny proces udostępniania zbiorów z wykorzystaniem sytemu bibliotecznego Sowa Premium połączonego z systemem ochrony zbiorów RFiD oraz wrzutnię i książkomat.

Dzięki inwestycji biblioteka spełnia wymagania Certyfikatu Biblioteka +. Ponadto biblioteka stała się nowoczesnym centrum integrującym społeczność lokalną i umożliwiającym prezentację działalności artystom, naukowcom i literatom.

Wróć do góry