LKL

Limanowski Klub Literacki to nieformalne „stowarzyszenie” działające przy wsparciu i pod patronatem limanowskiej MBP. Klub powstał w roku 2007. Tworzą je regionalni ludzie pióra, przyjaciele oraz współpracownicy biblioteki, osoby parające się twórczością literacką, chcący ją prezentować (oraz dyskutować o niej) na forum publicznym.

Zdjęcie przedstawia uczestników LKL w Bibliotece przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 13

Limanowscy literaci – również ci młodzi wiekiem – to osoby mające już na koncie własne autorskie wydawnictwa, doświadczenia literackie (np. własne spotkania autorskie), nagradzane za swoją twórczość (nawet w skali ogólnopolskiej). Bywa, że klubowicze to nie tylko osoby piszące, ale równocześnie malarze, rzeźbiarze, dziennikarze, regionaliści, podróżnicy czy fotograficy. Spotykają się oni co jakiś czas, najczęściej w bibliotece, prezentują swoje przeróżne stylistycznie i rodzajowo teksty, recenzują się wzajemnie (bywa, że i dosadnie), dyskutują (bywa, że i gorąco). Mają już na koncie konkretne i namacalne efekty swej literackiej roboty: wspólne książki Wszystko co nie jest prozą, Kiedy zamilkły dzwony. Jan Paweł II w moim życiu i pamięci, Ot, taka sytuacja.

LKL współpracuje z innymi tożsamymi klubami. Za przykład takiej dobrej współpracy i jej konkretnych efektów można podać wzajemne relacje z tożsamym Klubem Literackim FONTÁNA zrzeszonym przy Bibliotece Orawskiej im. Antona Habovštiaka w słowackim Dolnym Kubinie. Obydwie biblioteki partnersko ze sobą współpracują już od lat, realizując wspólne projekty kulturalne. Ta wzajemna kooperacja biblioteczna przeniosła się też na literatów. W miarę możliwości: spotykają się oni po polskiej i słowackiej stronie nieistniejącej już granicy, organizują wspólne spotkania autorskie i wieczory literackie, wymieniają praktyczne spostrzeżenia, wzajemnie się inspirują i wzajemnie wspólnie publikują. W roku 2007 wydali m.in. polsko-słowacki dwujęzyczny tom utworów pt. Tam, kde obor spi (Tam, gdzie śpi olbrzym) a w roku 2010 książkę p.t. KTO MA CZAS.

Drugim słowackim klubem z którym współpracuje LKL, jest klub literacki DURIA działający przy Bibliotece Turciańskiej w słowackim Martinie. Między innymi dzięki temu limanowscy literaci są zapraszani i mają sposobność uczestniczyć w cyklicznej międzynarodowej imprezie literackiej pn. Martińska Poetycka Jesień.

Jednym zdaniem, parafrazując średniowieczną formułę: Polak-Słowak dwa bratanki. I do pióra…

Limanowski Klub Literacki nie jest ani formułą zamkniętą, ani tylko dla wybranych. Jest dla wszystkich, którzy piszą (nie do szuflady), chcą o swojej twórczości i literaturze w ogóle rozmawiać i ją prezentować.

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą włączyć się w ideę Limanowskiego Klubu Literackiego – czy to poprzez własny dorobek czy też zainteresowania literackie – zapraszamy do kontaktu z biblioteką.

Wróć do góry