Menu ☰
Aktualności Biblioteki Powiatowej

„Ballady i romanse” w Łukowicy

Zdjęcie przedstawia uczestników Narodowego Czytania

3 września w łukowickim Parku Podworskim zainaugurowano jedenastą edycję akcji Narodowe Czytanie. Sceneria była niczym z ballad Mickiewicza. Czytanie z udziałem przedstawicieli władzy samorządowej, ludzi kultury, bibliotekarzy, artystów, młodzieży rozpoczęło się w sobotnie popołudnie balladą Świteź. Wójt gminy Łukowica – Bogdan Łuczkowski – gospodarz miejsca wraz ze Starostą Limanowskim – Mieczysławem Urygą powitali przybyłych gości, czytających i tym samym oficjalnie rozpoczęli narodową akcję. Przedtem jednak głos zabrała Poseł na Sejm Urszula Nowogórska i Grzegorz Biedroń – Radny Województwa Małopolskiego, którzy podkreślili wagę i potrzebę organizacji takich wydarzeń, tożsamych kulturze polskiej.
Na łukowickim odpowiednikiem Jeziora Świteź odczytano balladę pod tym samym tytułem oraz drugą, „Świteziankę” z aktorskim występem młodzieży. Następnie wszyscy zgromadzeni udali się do Karczmy Rzym, by tam razem z Państwem Twardowskim przenieść się w czasie. Role małżonków brawurowo odegrali: Joanna Michalik – Dyrektor MBP w Limanowej wraz z Hilarym Majewskim – bibliotekarzem i jednocześnie Przewodniczącym Rady Gminy Kamienica. W rolę Mefistofelesa wcielił się Jarosław Czaja – Dyrektor GOKSiT.
Muzyka grała, rozmowy się niosły, śmiech, gwar na sali…słowem, atmosfera odzwierciedlona znakomicie. Zarówno czytający, jak i słuchający świetnie się bawili. A przewodnikami po całym wydarzeniu byli: Mateusz Pietrzak – Kierownik Biura Promocji, Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego w Limanowej wraz z Karoliną Borucką – nauczycielką ze Szkoły Podstawowej w Świdniku.
Po odczytaniu ballad przyszła pora na podziękowania i wręczenie pamiątkowego wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza wszystkim czytającym.
A w tegorocznej edycji czytali: Urszula Nowogórska – Poseł na Sejm oraz Grzegorz Biedroń – Radny Województwa Małopolskiego, Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Limanowej: Mieczysław Uryga – Starosta Limanowski, Józef Pietrzak – Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, Józef Jaworski – Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Artur Żaba – Radny Powiatu Limanowskiego. Z ramienia gospodarzy miejsca ballady odczytywali: Bogdan Łuczkowski -Wójt Gminy Łukowica, Jarosław Czaja – Dyrektor GOKSiT w Łukowicy, Katarzyna Bochenek – Kierownik GBP w Łukowicy, Janusz Koza – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP, Wioletta Oleksy – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łukowicy, Irena Bugajska – Sołtys wsi Jadamwola, Małgorzata Pogwizd – Dyrektor Zespołu Obsługi Edukacji w Łukowicy, Klaudia Janik-Wojtanowska – Przewodnicząca Rady Gminy Łukowica. Miejską Bibliotekę Publiczną w Limanowej, która jak w każdej edycji jest współorganizatorem Narodowego Czytania, reprezentowała Joanna Michalik – Dyrektor oraz Maria Trzupek – Instruktor ds. realizacji zad. biblioteki powiatowej. Do akcji aktywnie włączyli się przedstawiciele PSP Limanowa oraz KPP w Limanowej w osobach: mł. asp. Norbert Zaremba oraz mł. asp. Iwona Pawlik.
Grono bibliotekarzy powiatu limanowskiego reprezentowały i w rolę narratorów wcieliły się Anastazja Kołodziej, Anna Repelewicz, Barbara Kutaj.
Patronat medialny objęła TV28.
Kolejna odsłona Narodowego Czytania za nami, dziękujemy zaangażowanym w jej przygotowanie. W następnym roku spotykamy się na wspólnym czytaniu „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. A gdzie to będzie? Czas pokaże…

Galeria

Wróć do góry