Aktualności Biblioteki Powiatowej

Konferencja „Jak usłyszeć niemy krzyk. Depresja – choroba duszy”

W dniu 28 listopada 2023 roku miała miejsce wyjątkowa konferencja poświęcona tematyce depresji, zorganizowana przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Limanowej oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Nowym Sączu – Filia w Limanowej. Spotkanie zgromadziło szerokie grono słuchaczy: nauczycieli, pedagogów, psychologów i bibliotekarzy, a także osoby zainteresowane tematem, chcące poszerzyć swoją wiedzę na temat tej powszechnej i dotkliwej choroby psychicznej.
Prowadząca konferencję Joanna Michalik – Dyrektor Biblioteki przedstawiła prelegentów oraz wprowadziła w temat spotkania. Konferencja pt.: „Jak usłyszeć niemy krzyk. Depresja – choroba duszy”, organizowana była z okazji Ogólnopolskiego Dnia Biblioterapii, obchodzonej w tym roku pod hasłem: „Biblioterapia we wzmacnianiu rezyliencji”. Przedsięwzięcie objęte zostało Honorowym Patronatem Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi. W imieniu Starosty, Kierownik Biura Promocji, Kultury i Turystyki – Mateusz Pietrzak, podziękował za organizację oraz podkreślił wagę poruszanego zagadnienia. Prelegentami byli: Agata Woyciechowska – psycholog, psychoterapeutka, Dorota Trzop – psycholog, psychoterapeuta systemowy, założycielka Centrum Równowaga w Naprawie oraz Tomasz Ubik – psycholog, filozof. Podczas wystąpień przedstawiono zarówno symptomy fizyczne, jak i psychiczne depresji, zwracając uwagę na to, jak często są one bagatelizowane lub przypisywane innym problemom zdrowotnym.
Omówione zostały badania dotyczące wpływu genetyki, traumatycznych doświadczeń oraz stresu na rozwój tej choroby psychicznej. Wartościowym elementem konferencji była również analiza społecznych aspektów depresji, zwracająca uwagę na izolację społeczną, brak wsparcia oraz presję społeczną jako istotne czynniki wpływające na zdrowie psychiczne jednostki.
Nieodzowną częścią konferencji było omówienie różnych form leczenia depresji. Specjaliści podkreślili wagę terapii psychologicznej, farmakoterapii oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Ważne było również zaznaczenie, że skuteczność leczenia zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta, a podejście holistyczne, obejmujące aspekty fizyczne, psychiczne i społeczne, jest kluczowe w procesie terapeutycznym. Podjęto także takie zagadnienia jak asertywność i umiejętna analiza, a następnie decyzyjność dotycząca odcięcia się od czynników mających destrukcyjny wpływ na nasze życie.
Najbardziej poruszającym momentem konferencji był jednak nacisk na to, że depresja dotyka każdego, niezależnie od wieku, płci czy statusu społecznego.
Na zakończenie organizatorzy podziękowali wszystkim prelegentom za ich zaangażowanie i wysiłek w dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem. Słowa wdzięczności skierowali także do licznie zgromadzonych słuchaczy, podkreślili bardzo duże zainteresowanie tematem i padły obietnice, że konferencja na podobny temat zostanie powtórzona w przyszłym roku. Ukłon należy się także Piotrowi Szubrytowi, pracownikowi LDK za czuwanie nad techniczną stroną wydarzenia.
Konferencja stanowiła ważny krok w kierunku zwiększenia świadomości społecznej na temat depresji, a jednocześnie była inspiracją do dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osób zmagających się z tą trudną chorobą.

Galeria

Wróć do góry