Aktualności Biblioteki Miejskiej

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Zdjęcie przedstawia logotypy oraz treści Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa 2.0, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.
Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej, tak jak w latach wcześniejszych, przystąpiła do realizacji programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, który szczególny nacisk kładzie na zwiększenie oferty bibliotecznej o stały napływ nowości wydawniczych. Zakup dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
Zadanie: Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwancji 1.1 w ramach NPRCz 2.0.
W bieżącym roku Miejska Biblioteka Publiczna na zakup nowych pozycji książkowych otrzymała dofinansowanie w wysokości: 16 405 zł.
Wróć do góry