Kalejdoskop słowa i obrazu z twórcami Ziemi Limanowskiej

Warsztaty pn. Regionalne anioły

Zdjęcie przedstawia dzieci podczas warsztatów Regionalne Anioły oraz prowadzącą Annę Golonka.
Powoli kończymy naszą artystyczną przygodę w ramach Projektu ,,Kalejdoskop słowa i obrazu z twórcami Ziemi Limanowskiej”. Piątkowy dzień przyniósł nam warsztaty pn. Regionalne anioły, a także kolejną lekcję regionalizmu, na której uczestnicy dowiedzieli się, jak wyglądają stroje Lachów Limanowskich, Zagórzan oraz Górali Białych, czyli grup etnicznych zamieszkujących kiedyś nasz powiat. Pod czujnym okiem naszej instruktorki Anny Golonki dzieci ,,ubierały’’ w stroje ludowe, wycięte z kartonu, szablony aniołów. Dzięki kreatywności i pomysłowości naszych młodych przyjaciół z dzisiejszych zajęć ,,wyfrunęły’’ piękne, różnobarwne anioły.
Przy okazji warsztatów dzieci poznały książkę ,,Opowieści z dawnych lat” Stanisława Ptaszka – zbiór gawęd i wspomnień z okolic Pasierbca k. Limanowej. W zborze tym znajdziemy gawędy, zaczynające się niby baśń, ale będące w istocie świadectwem przeszłości, przejawem lokalnego patriotyzmu oraz barwnym obrazem prawdziwego życia wsi. Znajdziemy tu sporo tekstów w gwarze ludowej.
Warsztaty były częścią projektu ,,Kalejdoskop słowa i obrazu z twórcami Ziemi Limanowskiej”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Promocja Czytelnictwa 2023

Galeria

Wróć do góry