„Tytus Czyżewski - pierwszy elektromagnetyczny poeta i malarz z Przyszowej”.

Projekt o Tytusie Czyżewskim dobiega końca

Zdjęcie przedstawia plakat informujący o projekcie „Tytus Czyżewski - pierwszy elektromagnetyczny poeta i malarz z Przyszowej” w ramach programu: "Partnerstwo dla Książki" realizowanym przez bibliotekę oraz grafikę Tytusa Czyżewskiego.
 
Uroczyste podsumowanie projektu „Tytus Czyżewski – pierwszy elektromagnetyczny poeta i malarz z Przyszowej” i ogłoszenie wyników w konkursach: plastycznym „Tytus Czyżewski – ludowość i awangarda” i recytatorskim odbędzie się 20 września o godzinie 14:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej. Uroczystą galę wręczenia nagród wzbogaci wykład prof. zw. dr hab. Alicji Baluch – literaturoznawca, profesor zwyczajny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Autorka wielu książek naukowych, trzech tomików poezji i książek dla dzieci i młodzieży, wierszem i prozą. W Serii I Biblioteki Narodowej ukazał się w jej opracowaniu tom Tytus Czyżewski. Poezje i próby dramatyczne (1992). Serdecznie zapraszamy.
Wydarzenie pod Honorowym Patronatem Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi oraz Burmistrza Miasta Limanowa Władysława Biedy.
Honorowy Patronat: TV28 i Radio RDN Nowy Sącz.
Zadanie dofinansowane ze środków MKiDN w ramach programu: PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI.
Partnerem w Zadaniu jest GOKSiT wraz z GBP w Łukowicy – Filia w Przyszowej.
Wróć do góry