Menu ☰
Interreg

Miejska Biblioteka w Limanowej podsumowała projekt: „Literatura bez granic – transgraniczne związki literackie”

Plakat informacyjny zawierający Logotyp Interreg Polska-Słowacja Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Euroregion "Tatry" "Polsko-słowackie partnerstwo dla wspólnego rozwoju" Literatúra bez hraníc - cezhraničné literárne vzťahy" Projekt realizowany przez: Miejską Bibliotekę Publiczną w Limanowej Partner projektu: Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Miejska Biblioteka w Limanowej podsumowała projekt: „Literatura bez granic – transgraniczne związki literackie”.
Celem mikroprojektu jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa literackiego w przestrzeni transgranicznej. W skład projektu wchodziły wykłady tematyczne dla dorosłych, konkurs plastyczny dla dzieci po obydwu stronach granicy oraz warsztaty artystyczne, warsztaty rzeźbiarskie inspirowane literaturą, a także biesiada zbójnicka połączona z ogniskiem, grą terenową i wykładem dla młodzieży polskiej, inscenizacja znanej legendy przez dzieci z Limanowej i Dolnego Kubina. Powstał także blog, dokumentujący mikroprojekt. Pragniemy nadmienić, że był to kolejny, wspólnie realizowany projekt z partnerską, słowacką biblioteką. Udowodniliśmy, że literatura nie zna granic, jest pomostem łączącym dwa kraje, dwie kultury i …dwie biblioteki.
Jak przebiegał cały projekt? Zapraszamy do zapoznania się z krótkim filmikiem, który najpełniej odzwierciedla nasze działania i atmosferę, która im towarzyszyła.
W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim, którzy nas wspomogli i zaangażowali się w projekt. Ściskamy dłonie wykładowcom, którzy służyli także pomocą merytoryczną i tłumaczeniem na każdym etapie projektu, zwłaszcza: Słowacystka Aleksandrze Pyka i dr Rafał Majerek Rafałowi Majerkowi za całokształt pracy i pomocy na każdym etapie tworzenia i realizacji. Ogromne słowa uznania kierujemy do grupy teatralnej „Bajtek” z Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Limanowejpod opieką Pani Danuty Ługowskiej i Pani Jadwigi Kazana za przygotowanie spektaklu „Legenda o Janosiku”.
I oczywiście dziękujemy za wspaniałe zaangażowanie, bezproblemowy kontakt i przychylność do naszych „czasem zwariowanych” pomysłów naszemu Partnerowi zza miedzy z Dolnego Kubina. Już dziś wiemy, że nasze przyjaźnie i współpraca będą się z pewnością zacieśniać.
Zadanie było realizowane od kwietnia do grudnia 2021 roku we współpracy ze słowacką biblioteką – Oravská knižnica Antona Habovštiaka w Dolnym Kubinie.
Mikroprojekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Koszt całego projektu to 5 901,29 Euro, w tym 85% kosztów pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 5% środków pochodzi z budżetu państwa, a 10% kosztów projektu to wkład własny.
Link do filmu podsumowującego mikroprojekt: https://www.youtube.com/watch?v=DgjOfNKc81Y&t=149s
Wróć do góry